Ontstaan

De Amerikaanse arts Andrew Taylor Still (1828-1917) is de grondlegger van de osteopathie. Voor Andrew Taylor Still was de holistische mensvisie van belang, de samenhang tussen de verschillende systemen binnen het menselijk lichaam. Hij combineerde zijn medische kennis met eigen inzichten en legde zo de basis voor de osteopathie. Zo’n inzicht was dat alle lichaamsweefsels een bepaalde mate van beweeglijkheid behoren te vertonen en dat een verlies van deze beweeglijkheid een nadelige invloed heeft op de gezondheid. Met zijn gedetailleerde kennis van de anatomie ontwikkelde Andrew Taylor Still een manier om met zijn handen weefsels met verminderde beweeglijkheid in het lichaam te kunnen opsporen. Door middel van specifieke handelingen herstelde hij die beweeglijkheid, met als doel het zelf genezend vermogen van het lichaam te stimuleren.
In 1891 stichtte Andrew Taylor Still de ‘American School of Osteopathy’, hier werd de osteopathie verder ontwikkeld. Binnen de opleiding werd veel tijd besteed aan de ontleedkunde omdat kennis van de anatomie aan de basis staat van de osteopathie. De osteopathie is gebaseerd op een viertal grondbeginselen:

  • Het belang van de bloedvaten: als de circulatie belemmert wordt dan wordt het weefsel ziek.
  • De betekenis van structuur en functie: deze zijn afhankelijk van elkaar.
  • De zelfregulatiekrachten van het lichaam.
  • De mens als ondeelbare eenheid: er is samenhang tussen alle systemen binnen het menselijk lichaam.

Osteopathie is een vorm van therapie waarbij uitgegaan wordt van oorzaak en gevolg. Andrew Taylor Still ontdekte dit door zijn uitgebreide kennis en studie van anatomie, frenologie, mesmerisme, evolutietheorie, spiritualisme, magnetisme, mechanica en bone-setting. Een beroemde uitspraak van Still is ‘Daar waar de mobiliteit optimaal en harmonieus is, krijgt de ziekte geen kans.’ Osteopathie gaat uit van de gedachte dat ‘alles wat leeft stroomt’. Een verminderde beweeglijkheid betekent verminderde functie waardoor klachten kunnen ontstaan.
De naam osteopathie komt van osteon (Grieks voor bot) en pathos (Grieks voor lijden), aangezien Still met bone-setting (ledenzetten) begonnen is. Maar het woord pathos betekent namelijk ook impressie, zoals in de woorden sympathie (gevoel met) of telepathie (gevoel op afstand). Het woord osteopathie betekent dan osteo (bot) en pathy (de effecten komen van). De naam osteopathie zou kunnen impliceren dat een osteopaat zich enkel zou bezighouden met botproblemen, maar het tegendeel is waar. Een osteopaat behandeld juist alle onderdelen van het menselijk lichaam.
Gediplomeerde osteopaten zijn geregistreerd bij het NRO (Nederlands Register voor Osteopathie) en aangesloten bij de NVO (Nederlandse Vereniging voor Osteopathie).

Praktijk voor Osteopathie
Maaipad 4
4661 EX Halsteren

KvK-nr: 53229169
BTW-id: NL001734642B57

Wanneer u een klacht heeft over de behandeling van Amy Friedlander kunt u dit ten aller tijden met haar bespreken. Mocht er hierna toch nog een conflict bestaan, kunt u informatie vinden op de website van onze beroepsverening NRO hoe hier mee om te gaan.